Szövetség a Közös Célokért

A Szövetség a Közös Célokért a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvének értelmében önálló jogi személyek társulásaként jött létre 2001. november 19-én.

A Szövetséget öt szervezet hozta létre, amelyek a szlovákiai magyar közösség körében országos szervezettségű hálózattal rendelkeztek az alapítás időpontjában.

Tagszervezetek és a szervezetet a SZAKC elnökségében képviselő tisztségviselők:

Alapító tagok:

 • Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Kulturális Szervezet, képviselő: Bárdos Gyula
 • Magyar Közösség Pártja, képviselő: Duray Miklós
 • Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, képviselő: Mézes Rudolf
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, képviselő: Jókai Tibor
 • Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, képviselő: Csémi Szilárd

 

A Szövetség a Közös Célokért 2011. november 29-ei közgyűlésén az alábbi szervezetek tagságát hagyták jóvá:

 • Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás, Komárom, képviselő: Knirs Imre
 • LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti Társulás Párkány, képviselő: Dániel Erzsébet
 • Rákóczi Baráti Köre, Királyhelmec, képviselő: Pásztor István
 • Zoboralja Közhasznú Társulás, Nyitra, képviselő: Ladányi Lajos
 • Reviczky Társulás, Léva, képviselő: Wirth Jenő

 

A Szövetség a Közös Célokért társulás 2013. július 20-atól az alábbi szervezetek csatlakoztak:

 • Cservenka Alapítvány, Hidaskürt, képviselő: Cservenka János
 • Kárpátia sport polgári társulás, Komárom, képviselő: Pallag György
 • Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete, MÁNCSE, Pered, képvisel: Pásztor Csaba
 • Palóc Társaság, Ipolybalog, képviselő: Urbán Aladár
 • Pro Kalondiensis Polgári Társulás, Kalonda, képviselő: Papp Sándor
 • Széchenyi Társaság, Budapest, képviselő: Rubovszky András
 • Via Nova ICS, Pozsony, képviselő: Gubík László

 

A Szövetség a Közös Célokért társulás 2015. november 7-étől az alábbi szervezetek csatlakoztak:

 • Boráros Színház polgári társulás, Komárom, képviselő: Boráros Imre
 • Kukkók polgári társulás, Egyházkarcsa, Horváth Ákos
 • Rovás polgári társulás, Kassa, Szabó Ottó 

 

A Szövetség a Közös Célokért társulás 2016. november 19-étől az alábbi szervezetek csatlakoztak:

 • Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért. Képviselője: Kocsis László Attila
 • Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Szervezete. Képviselője: Kopócs Tibor
 • Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás. Képviselője: Bauer Edit.

 

Tisztségviselők:

 • Elnök: Duray Miklós
 • Alelnökök: Ladányi Lajos és Mézes Rudolf
 • Igazgató: Pogány Erzsébet
 • Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Balogh Gábor (Csemadok), Tóth Klára (Zoboralja), Knirs Vera (EJK)

 

A Szövetség bejegyzett székhelye : Komárom, Kossuth tér 3 (945 01 Komárno, námestie Kossutha 3.),

A központi iroda Pozsonyban, a Csemadok székház II. emeletén működik, Május 1 tér 10-12 (815 57 Bratislava, Námestie 1. mája 10-12).

Területi irodáink a következő városokban vannak: Pozsony, Dunaszerdahely, Komárom, Galánta, Párkány, Zselíz, Ipolyság, Léva, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Szepsi, Királyhelmec.

A SZAKC tevékenységi köre és céljai
Az alapszabály értelmében a szövetség tevékenységének tárgya a szövetség tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme, közös feladataik teljesítése és a magyar nemzet közösségének támogatását célzó közös kérdések megoldása, elsősorban

 • a kultúra védelme és fejlesztése,
 • a művelődés támogatása,
 • a tehetséges fiatalok és a gyengébb szociális helyzetű családból származó fiatalok támogatása,
 • a társadalom intézményes fejlődésének támogatása,
 • a természeti feltételek és kulturális értékek védelme,
 • a környezet védelme és fejlesztése.

 

2016-ban a szervezet Alapszabálya a következő tevékenységi körökkel és célokkal egészült ki.

 • internetes hírportál és internetes folyóirat megjelentetése,
 • publikációs és kiadói tevékenység,
 • kurzusok, tanfolyamok, szemináriumok, konferenciák, társadalmi és kulturális események szervezése,
 • előadói és művelődési tevékenység
 • szociális segítőtevékenység
 • jogsegélyszolgálat működtetése
 • felmérések és kutatások végzése. 

 

A szövetség célja a szövetség tevékenységi körének szempontjából koordinálni a szövetségi tagok tevékenységét, valamint együttműködni más, hasonló irányzatú, esetleg hasonló tevékenységű külföldi szervezetekkel és intézményekkel is.
A szövetség kitűzött céljainak megvalósítása érdekében személyi nyilvántartást vezet azokról, akik érdeklődést nyilvánítanak a szövetség céljainak elérése vagy azon személyek iránt, akik a szövetség tevékenységével azonosulnak. A nyilvántartásba történő bejegyzés kérvény alapján lehetséges.

A Szövetség a Közös Célokért 2003. december 2-i közgyűlésén meghatározta a szövetség további feladatainak keretét, eszerint a szövetség olyan feladatokat lát el, amelyek a szlovákiai magyarság fejlődése érdekében stratégiai fontossággal bírnak:

 • a státustörvényből adódó lehetőségekről való tájékoztatás és szervezői munka a szlovákiai magyarság részére;
 • a társadalmi szervezetek intézményhálózatának megerősítése, a társulást létrehozó szervezetek számára személyi és dologi kiadások biztosítása;
 • a régiófejlesztés sokirányú segítése: kulturális, társadalmi és gazdasági adottságok feltérképezése, munkaközvetítés;
 • jogsegélyszolgálat biztosítása a szlovákiai magyarságot érintő közügyekben.

A szövetség legfontosabb adottsága, hogy Pozsonytól Királyhelmecig a dél-szlovákiai régióban kiépített, jól felszerelt tájékoztató iroda-hálózatot működtet. Az irodák minden esetben közösségi célokat szolgáló, magyar szervezet tulajdonában lévő épületekben nyíltak meg 2002 januárjában, a szlovákiai magyar közösség számára ismert és könnyen elérhető helyen.

Legfontosabb feladatok, amelyeket a 2016. november 19-i közgyűlés elfogadott:

 • Együttműködés a magyarországi Civil Információs Központokkal (CIC)
 • Szakképzés, felnőttképzés területén sikeres pályázatok megvalósítása
 • A SZAKC társulás tagszervezetei számára közös egyeztető fórum működtetése, közösségszervező munkába való bekapcsolódás a Felvidéken.
 • Kárpát-medencei kapcsolatok erősítése, különböző Kárpát-medencei hálózatokban való részvétel, együttműködés: MÁÉRT, KMKF, CET, NSKI, MTVA, MTT.
 • A Pozsonyi Magyar Galéria programjainak segítése
 • Visszaadni Esterházy Jánosnak becsületét, a téma kiemelt kezelése
 • A Magyar Természettudományi Társulattal való kapcsolat építése, verseny a diákoknak
 • A székesfehérvári Tarsoly egyesülettel "A Mi Európánk" címmel vetélkedő szervezése

 

További, kiemelt feladatok:

 • Tájékoztató irodahálózat működtetése
 • www.szakc.sk oldal működtetése, a www.info-net.sk oldalon adatbázis frissítése
 • A Szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényből adódó lehetőségekről való tájékoztatás és segítségnyújtás a kérelmezőknek
 • A nevelési-oktatási támogatás ügyében felvilágosítás
 • A www.allampolgarsag.gov.hu oldal alapján az érdeklődőknek felvilágosítás
 • Tájékoztatás a magyarországi oktatásban való részvétel feltételeiről, szülőföldi és magyarországi ösztöndíjak lehetőségeiről és annak lebonyolítása
 • Felnőttképzési programok szervezésében való közreműködés
 • EU-s források felhasználásával hálózatépítés, régiófejlesztés a szlovák-magyar határ menti együttműködés segítésére
 • Felvidék.ma hírportál működtetése
 • Az eMagyar programban való részvétel, közösségi tájékoztató pontok fenntartása a Magyar Házakban
 • Vállalkozásfejlesztési központok működtetése, tájékoztatási tevékenység, pályázati tanácsadás, a kis-és középvállalkozókkal való folyamatos kapcsolattartás
 • www.gazdasag.sk honlap működtetése a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság tagjainak bevonásával
 • Pályázatfigyelés – a Felvidék.ma és a SZAKC honlapokon (magyarországi, szlovákiai és EU-s pályázatok)
 • Szórványprogram megvalósításában történő részvétel a felvidéki szórványközösségek bekapcsolása a Testvérháló programba