Határon átnyúló hálózatépítés a közös érdekek felismerése céljából

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

szakc pt logo

2007-2013, melynek vezető

 partnere a Szövetség a Közös Célokért társulás és a külföldi partnere a Puskás Tivadar Közalapítvány.

A Szövetség a Közös Célokért társulás új pályázatának bemutatása:

Előzmények:
A SZAKC társulás Európai Uniós forrás hozzájárulásával korábban megvalósított pályázatai:
Régiófejlesztés forrásai- PHARE ECOSOC 2003 Helyi és régiófejlesztési grantséma

Megvalósítás: 2004 - 2005
Költségvetés: 49 500 EUR

INFO-NET gazdasági és kulturális együttműködést megalapozó és segítő hálózat létrehozása, Komáromban és Rozsnyón Info-pont létrehozása

INTERREG IIIA Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédság program

Megvalósítás: 2007- 2008

Költségvetés: 2 925 000 SK

A 2007 – 2013 költségvetési időszakban kidolgozott „Határon átnyúló hálózatépítés a közös érdekek felismerése céljából" c. projekt kivitelezői:

 A projekt összköltségvetése: 253 806,00 Euro, ezen belül:

   Szövetség a Közös Célokért  Puskás Tivadar Közalapítvány
 ERDF támogatás  120 810,50 EUR  94 924,60 EUR
 Állami költségvetés  14 213,00 EUR  11 167,60 EUR
 Önerő  7 106,50 EUR  5 583,80 EUR
Összesen 142 130,00 EUR 111 676,00 EUR

 

A pályázat tervezett megvalósításának időpontja:

Szerződés kötés : 2009 október 28
Megvalósítás: 2009. november 1 - 2010. október 31

Helyszín:
Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország, Észak-Magyarország
Kelet- Szlovákia, Nyugat- Szlovákia, Közép Szlovákia ( 11 SZAKC iroda)

Célcsoport:
Kis- és középvállalkozók, helyi (települési és regionális) önkormányzatok, civil (nem kormányzati) szervezetek.


A projekt globális célkitűzései:

- Stabil, hosszú távú és fenntartható határ menti kapcsolatok megalapozása és bővítése a létező INFO-NET hálózat adatainak frissítésével és fejlesztésével a határ menti régióban.

- Az önkormányzatok, a kis-és középvállalkozók valamint a többi INFO-NET hálózatba tömörült térségi szereplő partnerség építésben, projektfejlesztésben és projektvégrehajtásban szerzett tapasztalatainak széles körű megosztása a térség többi szereplőivel a képzések és az adatbázis segítségével.

- A térségi szereplők szemléletváltása a közös érdekek felismerése és a hálózat által beindított közös tervezési folyamatok által.

A projekt specifikus céljai:

- A határon átnyúló közös létező információs hálózat kibővítése, adatállományának frissítése, aktualizálása a stabil hosszú távú és fenntartható határon átnyúló kapcsolatok megalapozásának és elmélyítésének céljából. A létező INFO-NET hálózat 2 irodájának (Komárom, Rozsnyó) kibővítése 11 irodára, valamint 1 központi iroda működtetése a határ túloldalán (Budapest - PTA székhely)

- Az INFO-NET hálózatba tömörült kis- és középvállalkozók, valamint a többi térségi szereplő partnerség építésben, projektfejlesztésben, és projektvégrehajtásban szerzett tapasztalatainak széles körű megosztása. Képzések és az új kutatási programok beindítása. A jelenleg együttműködő vállalkozások számának felmérése, és a program befejezéséig 30 %-os növekedése

- A térségi szereplők szemléletváltása a közös érdekek felismerése és a hálózat által beindított közös tervezési folyamatok által. Legalább 50 működő partnerség létrehozása kis- és középvállalkozók között a projekt időtartama alatt, akik a jövőben közös pályázatok, vagy közös dokumentumok előkészítését tervezik. Legalább egy új EGTC létrehozásában való közreműködés a szlovák-magyar határ mentén.

- A térség megismertetése a külső környezettel

Projekt tevékenységek:

A hálózatépítéssel, valamint a hálózat elektronikus megjelenítésével és informatikai hátterének kialakításával kapcsolatos tevékenységek

A létező információs hálózat gazdasági, szociális adatainak frissítése.

A SZAKC részéről bebiztosítandó feladat:

Az előző két megvalósult EU-s forrásból támogatott pályázat által megvalósult adatbázis gazdasági és szociális adatainak frissítése, feltöltése a 2008 és 2009-es év aktuális adataival.

A létező adatbázis adatainak kiterjesztése azon régiókra, ahol még nem kerültek feldolgozásra adatok.

A SZAKC részéről bebiztosítandó feladat:

Az eddig feldolgozott Rozsnyó és Komárom járásokon kívül feldolgozni, és az adatbázison keresztül a nyilvánosság számára elérhetővé tenni a célterület többi régiójának az adatait is.

A hálózat integrált honlapjának kibővítése kis- és középvállalkozókat érintő nélkülözhetetlen információkkal (pályázati lehetőségek, adó és könyvelési határidők, tanácsadás... stb.)  Egy teljesen új almodul az EU és a szlovák ill. magyar kormány kutatás fejlesztéssel kapcsolatos pályázatainak elhelyezése a hálózat internetes portálján, amely helyi jellegű információkat is tartalmaz a kis-és középvállalkozóknak és az önkormányzatoknak. További almodul létrehozása az önkormányzatok részére - EGTC-re vonatkozó adatokkal.

A már működő www.info-net.sk hálózati honlap kibővítése kis-és középvállalkozókat érintő nélkülözhetetlen információkkal. A SZAKC munkatársai begyűjtik a helyi vállalkozóktól az igényeket, hogy mely területre fókuszáljanak ezen információk, az irodák munkatársai segítséget nyújtanak a térségi szereplők számára ahhoz, hogy hogyan tájékozódjanak az elkészült honlapon, valamint igény szerint hozzáférést biztosítanak a hálózat honlapjához.

A SZAKC munkatársai felvilágosítják a helyi vállalkozókat az új oldalról, annak működéséről, és segítenek megtalálni a pályázati lehetőségeket, valamint feldolgozott formában továbbítják a kis-és középvállalkozók számára a kért információkat.

A képzési program és együttműködési tréning valamint záró konferencia megszervezése és lebonyolítása.

Információs anyag kidolgozása.

Projektmenedzser: Melicher Norbert

Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója