Magyar-szlovák határon átnyúló partneri együttműködés a felnőttképzés és a szakképzés területén

66-1Magyar-szlovák határon átnyúló partneri együttműködés a felnőttképzés és a szakképzés területén, a győri székhelyű Graf-Get Számítástechnikai kft. Akkreditált Felnőttképző és a szlovákiai székhelyű Szövetség a Közös Célokért társulás között.

 A támogatás célja az Új Széchenyi Terv részeként a szak- és felnőttképzés területén szerzett magyar tapasztalatok átadása a többi EU tagállam (elsősorban a szomszédos országok) szak- és felnőttképzéssel foglalkozó intézményei, valamint munkaügyi központjai számára, a munkaerőpiac igényeivel összhangban olyan képzési programok kidolgozása, tananyagok fejlesztése, amelyek hiányoznak az együttműködő országokban, és amelyekre a gazdasági szereplők oldaláról igény jelentkezik. Az együttműködés kiterjedhet például az intézményrendszerre, jogi szabályozásra, a különböző hátrányos helyzetű célcsoportok igényeinek figyelembevételére, integráció  elősegítésére, egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására, korszerű módszerek elterjesztésére a szak- és felnőttképzés területén.
További cél, hogy erősödjön a tagállamok hasonló szerepkörrel rendelkező intézményeivel, szervezeteivel való kapcsolat, Magyarország kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak bázisán váljanak szorosabbá az intézményközi kapcsolatok is. A konstrukció keretében megvalósuló nemzetközi együttműködés lehetőséget teremt a hazai tudásvagyon gyarapítására is, a Magyarországon még nem ismert, de igényelt
ismeretek, eljárások, módszerek átvételére. A szak- és felnőttképzés területén szerzett tapasztalatok átadása, valamint az ezen a téren
megvalósuló együttműködések hozzájárulnak az egységes munkaerőpiac kialakításához. A projekt felhasználja az EU-ban zajló, a képesítési keretrendszer tagállami alkalmazására irányuló szakpolitikai kezdeményezéseket. A konstrukció hozzáadott értéke, hogy a bekapcsolódó partnerek közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek a magyarországi fejlesztések eredményeiről, amelyeket alkalmazhatnak saját munkájuk során. Az intézményközi kapcsolatok lehetővé teszik a képzési rendszerek közötti azonosságok és különbségek megismerését, a rendszerek, képzési tartalmak és módszerek egymáshoz való közeledését.

A projekt 2012. szeptember 1-én indult és 2014 március 30-ig tart. A célja a szakképzés és felnőttképzés területén szerzett magyar tapasztalatok átadása a határ menti szlovákiai öt járás szak- és felnőttképzéssel foglalkozó intézményei, Munkaügyi hivatalok számára a munkaerő-piaci igényekkel összhangban, olyan intézményi háttér kialakítása, képzési programok kidolgozása, tananyagok fejlesztése, amelyek hiányoznak a szlovákiai szak- és felnőttképzési rendszerből. Az együttműködésünk kiterjed, olyan tanulmányok és adaptációk elkészítésére, megvalósítására, melyek alkalmasak lehetnek egy társadalmi, szakmai vitára Szlovákiában a felnőttképzés szakképzés kialakítása tekintetében. Ezen projekt hozzáadott értéke, hogy a bekapcsolódó szlovákiai partner a Szövetség a Közös Célokért társulás hálózata, mely területileg is lefedi az egész szlovákiai magyarságot, közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek a magyarországi fejlesztések eredményeiről, melyeket alkalmazhatnak saját munkájuk során. Az intézményközi kapcsolatok lehetővé teszik a képzési rendszerek, jogi szabályozások közötti azonosságok és különbségek megismerését, a rendszerek, képzési tartalmak és módszerek egymáshoz való közelítését az EU-ban megfogalmazott egységes munkaerőpiachoz szükséges egységes szak- és felnőttképzés kialakítását.
A megismert intézményi és jogi rendszer alapján kezdeményezhetik a saját közösségükben a magyar példa alapján az adaptáció megvalósítását.
Várt eredmények:
A projekt két éve alatt a Graf-Get Kft és a Szövetség a Közös Célokért társulás között létrejött együttműködési megállapodás alapján együtt dolgozunk, kilenc fontos témakörben konferenciát szervezünk, a konferenciák közötti időben, partnerlátogatásokat hajtunk végre mind a szlovákiai településeken (öt járás), mind pedig a győri kistérségben működő szakképzőknél, frissítjük a honlapunkat, megfelelő kommunikációt hajtunk végre.
A konferenciák és kerekasztal megbeszéléseinek alkalmával megjelenő tudást tanulmányokban rögzítjük, mely tanulmányok alkalmasak lehetnek az adaptációra, egy társadalmi, szakmai vitára Szlovákiában a felnőttképzés szakképzés kialakítása tekintetében. Informatikai módszertani képzést tartunk a partner által kijelölt személyek részére Oktatóközpontunkban.
Az informatikai tudás, mint alapvető kulcskompetenciának átadására alkalmas módszertani és mintaképzéseket tartunk a projekt ideje alatt.