Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban

69 1A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete és a Kassai Műszaki Egyetem Közgazdasági Karának Regionális Tudomány és Menedzsment tanszéke közötti együttműködés már több mint egy évtizedre vezethető vissza.

A korábbi közös projektek sikerei is bátorították a feleket abban, hogy 2011-ben pályázatot nyújtsanak be közös távoktatási kurzusok feltételeinek kialakítására a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 felhívására. A 2012 szeptemberétől kezdődő egy éven belül megvalósítandó projekt összesen 322.880 Euró támogatásban részesült. A vezető partneri feladatokat a Miskolci Egyetem látja el.

A két egyetem oktatói a projekt keretében a régió versenyképességének növelésében kulcsszerepet játszó gazdaságfejlesztési szakemberek képzéséhez dolgoznak ki - a két országban párhuzamosan meghirdethető - távoktatási tematikákat és az azokhoz kapcsolódó tananyagokat. A kidolgozott, majd az egyetemek távoktatási rendszerében elérhető 14 új és 7 más projektből átvett képzési modul magyar, szlovák és néhány esetben (nyelvtanulási célzattal) angol nyelven is elérhető lesz a kurzusokat felvevők számára. Az európai uniós támogatás révén a tananyagfejlesztés mellett - a távoktatás infrastrukturális feltételeként - országhatáron átívelő videokonferenciák tartásához szükséges eszközök beszerzésére is lehetőség nyílik.

A projekt eredményeként három - a régió igényeinek megfelelő - képzési kurzus kerül majd meghirdetésre. Az érdeklődők (1) Helyi gazdaságfejlesztő, (2) Klaszter-menedzser és (3) Európai kisvállalkozó képzéseken vehetnek majd részt - távoktatási formában. Az egyes modulokat, vagy a teljes kurzusokat elvégzők a két egyetem által közösen kiállított tanúsítványt kapnak.

A projekt céljainak megvalósulását mindkét országból négy-négy, összesen nyolc kistérségi partnerszervezet is segíti. Így részt vesz a projektben a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, az Abaúji Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Csereháti Településszövetség, az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány, a Szepsi Regionális Vállalkozási Ügynökség, a Királyhelmeci Regionális Vállalkozási Ügynökség és a Szövetség a Közös Célokért (Rozsnyó, Rimaszombat).
A két pályázó a kistérségi partnerekhez video-konferenciákon való részvételt lehetővé tevő eszközöket helyez ki, a partnerek pedig helyet adnak a távoktatásba bekapcsolódó hallgatóknak a képzés részét képező video-konferenciákon való részvételhez. Ezzel a résztvevők időt és pénzt megkímélve kapcsolódhatnak be az előadásokba és konzultációkba.

A képzés gyakorlatiasságát erősíti a kistérségi partnerek projektjeiről készített fejlesztési esettanulmányok és a területfejlesztési adat- és dokumentumtár anyagainak beépítése a képzés rendszerébe.