A határmenti együttműködés új lehetőségei az EU-ban a 2007–2013-as időszakban

A Pro Professione közhasznú Alapítvány 1992. vége óta működik Budapesten, Az Alapítvány célja a határon túli magyar közösségi kezdeményezések támogatása különös tekintettel az oktatás, tudományos utánpótlás és tudományos kutatás ill. a vidékfejlesztés és a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése területén.

A Szövetség a Közös Célokért nevű bejegyzett társulás 2001. november 19-én alakult meg. A Társulás a megalakulásától kezdve a Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság különböző szervezetei és intézményei közti baráti kapcsolatok és hatékony partnerkapcsolatok létrehozására törekszik. A Csallóköz-Mátyusföldi Regionális Társulással (Podunajsko – Dolnovážske regionálne združenie) együtt, amely Szlovákia eurorégiós társulásainak hálózatába tartozik, egy statisztikai jellegű részletes információkat tartalmazó adatbázist hozott létre, amely Dél-Szlovákia magyar lakta városaira és községeire vonatkozóan egyebek mellett a határon átnyúló együttműködésről és régiófejlesztésről tartalmaz adatokat. Az adatbázis kifejezett célja a két ország közti együttműködés fejlesztésének előmozdítása, a legszélesebb nyilvánosság tájékoztatása a vonatkozó térségben meglévő lehetőségekről. Az említett társulások már hosszabb ideje intenzív erőfeszítést fejtenek ki a határon átnyúló együttműködés érdekében.

A magyar oldalon a budapesti székhelyű Pro Professione közhasznú Alapítvány partnerségével a gazdasági és kulturális együttműködést elősegíteni hivatott szlovák – magyar adatbázis létrehozását célzó két éves futamidejű projektet dolgozott ki, amely elnyerte a Szlovákia és Magyarország közötti INTERREG IIIA Közösségi Kezdeményezés támogatását.

 Az Alapítvány közreműködésével dolgozták ki többek között a Duna-Maros-Körös-Tisza Eurórégió koncepcióját és a romániai Hargita megye középtávú fejlesztési tervét.

A Pro Professione Alapítvánnyal közösen kidolgozott projekt képezi a jelen társulási megállapodás alapját.

Az aláírók arra törekedve, összhangban az Interreg IIIA Közösségi Kezdeményezés Programja támogatásával megvalósuló HUSKUA/05/01/303 projekt céljaival és feladataival,

  1. hogy előmozdítsák a szlovák-magyar határ két oldalán elterülő, jelen megállapodás 2.§-ában megjelölt közigazgatási egységek ill. az ezek területén működő különféle szervezetek közti együttműködés fejlesztésének ügyét,
  2. hogy ennek során hozzájáruljanak a határmenti területek közös kulturális és természeti örökségének megőrzéséhez és ápolásához,
  3. hogy hozzájáruljanak a gazdasági kapcsolatok erősítéséhez, a kölcsönös előnyök alapján,
  4. és arra törekedve, hogy ugyanitt sajátos eszközeikkel elősegítsék a szabad akaratból létrejött komoly szándékú és megalapozott együttműködést,

a jelen Megállapodás alapján létrehozzák az INFO-NET nevű társulást.

Az együttműködés a „Területi önkormányzatok közötti határon átnyúló együttműködésről szóló keretmegállapodás" amelyet az Európatanács 1980-ban fogadott el (Az 1980.május 21-én Madridban megkötött Területi önkormányzatok és államigazgatási szervek közötti határon átnyúló együttműködésről szóló keretmegállapodás kihirdetéséről szóló XXIV. sz. 1967-es évi törvény), valamint a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közt létrejött, a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló szerződésen alapszik (A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között Párizsban, 1995. március 19-én aláírt, a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló Szerződés kihirdetéséről szóló XLIII. sz. 1997-es évi törvény).