Projektmenedzsment

A támogatás elnyerése után számos kötelezettség és teendő hárul a projektmenedzserekre.
Következő lépések

Önnek a támogatási megállapodás létrejöttét követően a projektet egészen a megvalósításig körültekintően kell menedzselnie. Ebben a projekt teljes futamideje alatt segítségére lehet az Európai Bizottság által a sablonok és a határidők tekintetében adott útmutatás.

Önnek – egyebek mellett – az alábbi tényezőkkel is számolnia kell:
Jelentések és kifizetési kérelmek
Önnek a folyamat során szakmai és pénzügyi jelentéseket kell benyújtania a Bizottságnak.

Elvárt teljesítések (a projekt végrehajtásával kapcsolatos dokumentumok/produktumok)
Előfordulhat, hogy Önnek további, a támogatási megállapodásban meghatározott dokumentumokat, illetve projekt(rész)eredményeket kell benyújtania/leszállítania (például információkat, különjelentést, műszaki diagramot, listát, szoftverfejlesztést vagy más projektkomponenst) a megállapodásban rögzített feltételeket és határidőket betartva.

A projekt megismertetése
Elképzelhető, hogy Önnek célzott tájékoztatást kell nyújtania a célközönséget alkotó különböző csoportoknak az adott projekt keretében végzett munkáról és annak eredményeiről.

Felmérések, ellenőrzések, felülvizsgálatok
A Bizottság nyomon követi a projekt végrehajtását, és ellenőrzi, hogy az megfelel-e a támogatási megállapodásban foglaltaknak. A folyamat egyebek mellett a következő lépéseket foglalhatja magában:
• annak ellenőrzése – ideértve a jelentések és más elvárt teljesítések kiértékelését –, hogy a végrehajtás megfelelő-e, és teljesülnek-e a támogatási megállapodásban lefektetett követelmények, (például a Bizottság ellenőrzi, hogy a benyújtott jelentések összhangban vannak-e a projektleírással és a munkatervvel);
• a kedvezményezett számláinak pénzügyi ellenőrzése a felmerült költségek elszámolhatóságának megvizsgálása céljából.

Módosítások
Előfordulhat, hogy a támogatási megállapodásokat módosítani kell, ha változnak a feltételek (pl. a megállapodásban rögzített egyedi adatok vagy opciók vagy a projektmunka jellemzői, illetve a projektteljesítések/projekteredmények).

Nyilvántartás
A végrehajtás szabályszerűségének igazolása érdekében fontos a vonatkozó adatokat és az igazoló dokumentumokat nyilvántartani. Követelményt jelenthet az is, hogy nyilvántartás készüljön az elszámolható költségekről és az ezeket feltüntető számlákról.

Forrás: Europa Union